Photo: Synthia Goode - Polaroid Spectra AF - Impossible Project PZ680 Old Gen

Photo: Synthia Goode – Polaroid Spectra AF – Impossible Project PZ680 Old Gen