Photo: Synthia Goode - Polaroid Spectra SE - Impossible Project PZ680 Old Gen

Photo: Synthia Goode – Polaroid Spectra SE – Impossible Project PZ680 Old Gen