Photo: Christian Oliveira - Polaroid Spectra 2 - VERY expired Polaroid Spectra film

Photo: Christian Oliveira – Polaroid Spectra 2 – VERY expired Polaroid Spectra film